TTH

TTH znamená že,  spodní část prutu je opatřena teleskopickým prvkem, který umožňuje lovit v různých hloubkách, což umožňuje přizpůsobit se měnícím se podmínkám rybolovu.