A.P. FLEX

A.P. FLEX Technický vývoj, který umožňuje získat požadovaný účinek prvku, aniž by se uchýlil ke stratifikaci materiálů různé povahy, které vytvářejí body diskontinuity, a tedy i lomu.