TTH

TTH znamená že,  spodní část prutu je opatřena teleskopickým prvkem, který umožňuje lovit v různých hloubkách, což umožňuje přizpůsobit se měnícím se podmínkám rybolovu.

ICE

Tubertini ICE, velmi lehké mikrovlákno obsahující nanočástice keramického materiálu, dokonale začleněné do vnější vrstvy uhlíku, během laminovací fáze, každého jednotlivého prvku.

A.P. FLEX

A.P. FLEX Technický vývoj, který umožňuje získat požadovaný účinek prvku, aniž by se uchýlil ke stratifikaci materiálů různé povahy, které vytvářejí body diskontinuity, a tedy i lomu.